Skip to main content

Politica de confidențialitate

Politika privatnosti

JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH vodi računa o vašoj privatnosti i želi da vas upozna sa načinom na koji sakuplja, koristi i otkriva informacije. Ova Politika privatnosti opisuje naše prakse u vezi sa podacima koje mi ili naši provajderi usluga sakupljamo preko veb-sajta ili aplikacije (u daljem tekstu “Usluga”), a kojima mi upravljamo i koje kontrolišemo, a preko kojih vi pristupate ovoj Politici privatnosti. Kada nam dajete lične podatke ili koristite Uslugu, potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovu Politiku privatnosti.

KORIŠĆENJE OD STRANE MALOLETNIKA

Usluga nije namenjena za osobe mlađe od 18 godina i zahtevamo da te osobe ne šalju lične podatke preko Usluge. Ako je vaše dete poslalo lične podatke i želite da zatražite uklanjanje takvih ličnih podataka, obratite nam se na način objašnjen u nastavku pod naslovom Kontaktirajte nas.

SAKUPLJANJE PODATAKA

Možemo od vas tražiti da pošaljete lične podatke da biste iskoristili određene funkcije (kao što su pretplate na bilten, saveti/pokazivači ili obrada narudžbi) ili da biste učestvovali u određenoj aktivnosti (kao što su nagradne igre ili druge promocije). Obavestićemo vas o tome koji podaci su potrebni, a koji su opcionalni.

Podatke koje pošaljete možemo kombinovati sa drugim podacima koje smo sakupili od vas, bilo na mreži ili izvan nje, uključujući, na primer, vašu istoriju kupovine. Možemo ih takođe kombinovati sa podacima koje dobijemo o vama od drugih povezanih društava kompanije Kenvue.

Ako nam pošaljete bilo koje lične podatke o drugom pojedincu, izjavljujete da imate ovlašćenje da tako postupite i dopuštate nam da koristimo te podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

OSETLJIVI PODACI

Osim ako specifično ne zahtevamo ili zatražimo, molimo da nam ne šaljete niti otkrivate bilo koje osetljive lične podatke (npr. broj socijalnog osiguranja, podatke u vezi rasnog ili etničkog porekla, političkog uverenja, religijskog ili filozofskog uverenja, zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije, kriminalne istorije ili članstva u sindikatima ili biometrijske ili genetske podatke) na ili preko Usluge ili na drugi način.

AUTOMATSKO SAKUPLJANJE I KORIŠĆENJE PODATAKA

Mi i naši pružaoci usluga možemo automatski sakupljati određene podatke dok pretražujete Uslugu. Molimo da pročitate Politiku kolačića za detaljnije informacije o kolačićima i drugim tehnologijama praćenja koje se koriste na Usluzi. Kolačiće postavljamo nakon što dobijemo vašu saglasnost preko banera kolačića ili centra preferenci, osim gde nije dozvoljeno merodavnim zakonom. Politika kolačića uključuje i način na koji možete onemogućiti ove tehnologije.

Mi i naši pružaoci usluga možemo automatski sakupiti i koristiti podatke na sledeće načine:

Preko vašeg pregledača: određene podatke sakuplja većina pregledača, kao što su adresa Media Access Control (MAC), vrsta računara (Windows ili Mac), rezolucija ekrana, naziv i verzija operativnog sistema, vrsta i verzija internet-pregledača. Možemo sakupljati i slične podatke kao što su vrsta i identifikator vašeg uređaja, ako pristupite Usluzi preko mobilnog uređaja. Ove podatke koristimo da bismo osigurali pravilno funkcionisanje usluga.

IP adresa: Vaša IP adresa je broj koji se automatski pripisuje vašem računaru preko vašeg pružaoca internet usluga. IP adresa se identifikuje i automatski evidentira u naše datoteke evidencije na serveru kada god korisnik poseti Uslugu, zajedno sa vremenom posete i posećenim stranicama. Sakupljanje IP adresa je standardna praksa i tu praksu automatski obavljaju mnoge mrežne usluge. IP adrese koristimo u svrhe kao što su proračun nivoa korišćenja Usluge, dijagnostika problema sa serverom i upravljanje Uslugom. Takođe možemo utvrditi približnu lokaciju na osnovu vaše IP adrese.

Podaci o uređaju: Možemo sakupljati podatke o vašem mobilnom uređaju kao što je jedinstveni identifikator uređaja da bismo razumeli kako koristite Uslugu.

KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO PODATKE

Podatke koje nam pružite koristimo i otkrivamo kako vam je opisano na mestu sakupljanja. Molimo pogledajte odeljak u nastavku „Izbori i pristup” da biste saznali kako možete isključiti naše određene upotrebe i otkrivanja.

Gde je neophodno prema merodavnom zakonu, pribavićemo vašu saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka na mestu sakupljanja podataka. Podatke od vas ili o vama možemo da koristimo kada je potrebno za izvršavanje ugovora, poštovanje zakonskih obaveza (na primer, zbog obaveza farmakovigilance) ili za naše legitimne poslovne interese. Takođe se možemo osloniti na druge zakonske osnove, posebno za:

 • pružanje funkcionalnosti Usluge i ispunjavanje vaših zahteva.
  • pružanje funkcionalnosti Usluge vama i pružanje određene korisničke usluge za vas;
  • davanje odgovora na vaše upite i ispunjenje zahteva, poput zahteva da vam pošaljemo dokumenta koja ste tražili ili imejl upozorenja;
  • slanje važnih informacija o našem odnosu sa vama ili vezano za Uslugu, promenama naših uslova, odredbi i politika, odnosno druge administrativne informacije.

U ove aktivnosti ćemo se uključiti da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama, odnosno da bismo se pridržavali zakonskih obaveza.

 • Ostvarivanje naših poslovnih svrha.
  • za analizu podataka, na primer, poboljšanje efikasnosti Usluge;
  • za revizije, kako bismo proverili da naši interni procesi funkcionišu onako kako je zamišljeno, te da su u skladu sa zakonskim, pravnim ili ugovornim zahtevima;
  • u svrhe praćenja prevare i bezbednosti na primer, otkrivanje i sprečavanje sajber napada ili pokušaja vršenja krađe identiteta;
  • za razvoj novih proizvoda i usluga;
  • za poboljšanje, jačanje ili izmenu našeg veb-sajta ili proizvoda i usluga;
  • za identifikaciju trendova korišćenja Usluge, na primer, razumevanje koji delovi naše Usluge su najinteresantniji korisnicima; i
  • za utvrđivanje efikasnosti naših marketinških kampanja da bismo mogli da prilagodimo naše kampanje potrebama i interesima naših korisnika.

U ove aktivnosti ćemo se uključiti da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama, pridržavali se zakonskih obaveza, odnosno zato što imamo legitimni interes.

 • Analiza ličnih podataka za pružanje personalizovanih usluga.
  • da bismo vas bolje razumeli, kako bi mogli da personalizujemo naše interakcije sa vama i pružimo vam informacije, odnosno ponude prilagođene vašim interesima;
  • da bismo bolje razumeli vaše preference kako bi mogli da šaljemo sadržaj preko Usluge za koji verujemo da će vam biti važan i interesantan.

Personalizovane usluge ćemo vam pružiti uz vašu saglasnost ili zato što imamo legitiman interes.

Takođe otkrivamo podatke sakupljene preko Usluge:

 • našim povezanim kompanijama u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Lista povezanih kompanija je dostupna na https://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx - Pristup naknadnim podnescima kompanije Kenvue sa komisijom za razmenu hartija od vrednosti. JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH je odgovorna strana za upravljanje zajednički korišćenim Ličnim informacijama;
 • partnerima naših trećih strana kojima nudimo zajednički brendiranu ili zajedničku marketinšku promociju;
 • našim pružaocima usluga treće strane koji pružaju usluge kao što su hosting i moderiranje veb-sajtova, hosting mobilnih aplikacija, analiza podataka, obrada plaćanja, ispunjenje narudžbi, pružanje infrastrukture, IT usluge, korisnička podrška, usluge imejla i direktne poštanske isporuke, revizija i ostale usluge da bismo im omogućili da pruže usluge; i
 • onako kako je dopušteno merodavnim zakonom, trećoj strani u slučaju reorganizacije, fuzije, prodaje, zajedničkog ulaganja, asignacije, transfera ili drugog raspolaganja svim ili delom naših jedinica, imovine ili akcija (uključujući u vezi sa bilo kakvim stečajnim ili sličnim postupcima).

Pored navedenog, možemo koristiti i otkriti vaše podatke zato što smatramo da je to neophodno ili pogodno: (a) da bismo se pridržavali zakonskog procesa ili merodavnog zakona, koji može uključivati zakone izvan vaše države boravka; (b) onako kako je dopušteno važećim zakonom da bismo odgovorili na zahteve javnih i državnih organa, koji mogu uključivati organe izvan vaše države boravka; (c) da bismo sproveli naše uslove i odredbe; i (d) zaštitili naša prava, privatnost, bezbednost ili imovinu, odnosno naših povezanih kompanija, vas ili drugih. Vaše podatke možemo takođe otkriti na druge načine nakon što dobijemo saglasnost od vas.

Možemo koristiti i otkriti podatke koje automatski sakupljamo kako je opisano pod „Automatsko sakupljanje i korišćenje podataka”

Pored navedenog, gde je dopušteno merodavnim zakonom, možemo koristiti i otkriti podatke koji nisu lično identifikujući u bilo koju svrhu Ako kombinujemo podatke koji nisu lično identifikujući sa podacima koji su identifikujući (kao što je vaše ime sa vašom geografskom lokacijom), tretiraćemo kombinovane podatke kao lične podatke sve dok su kombinovani.

IZBORI I PRISTUP

Vaši izbori u vezi sa našim korišćenjem vaših ličnih podataka

Dajemo vam izbor vezano za naše korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka u marketinške svrhe. Možete se odjaviti sa:

 • Primanja marketinških saopštenja od nas: ako više ne želite da primate marketinške poruke od nas, možete da nas kontaktirate putem elektronske pošte na [email protected]. Ako nam pošaljete zahtev, molimo da navedete ime, identifikujete oblik(e) marketinških saopštenja koje više ne želite primati uključujući i adresu/-e na koju se šalje. Na primer, ako više ne želite da primate marketinške imejlove ili direktnu poštu od nas, recite nam to i pošaljite svoje ime i imejl ili poštansku adresu.
 • Primanja podsetnika od nas: ako više ne želite da primate medicinske podsetnike od nas, možete da odustanete od prijema tako što ćete nas kontaktirati putem elektronske pošte na [email protected]. Ako nam pošaljete zahtev, molimo da navedete ime i imejl adresu ili telefonski broj na koje primate podsetnike od nas.
 • Deljenje vaših ličnih podataka sa povezanim kompanijama i partnerima trećih strana: ako više ne želite da delimo vaše lične podatke sa našim povezanim licima i/ili partnerima trećim licima u njihove marketinške svrhe, možete da se odjavite tako što ćete nas kontaktirati putem elektronske pošte na  [email protected]. U svojoj komunikaciji sa nama, navedite da više ne želite da delimo vaše lične podatke sa našim povezanim kompanijama, odnosno partnerima treće strane u njihove marketinške svrhe i navedite svoje ime i imejl adresu.

Nastojaćemo da ispunimo vaš zahtev(e) što je pre moguće. Imajte na umu da ako ste se odjavili kako je gore opisano, nećemo moći da uklonimo vaše lične podatke iz baza podataka naših povezanih kompanija sa kojima smo već podelili vaše podatke (tj. od dana kada primenimo vaš zahtev za odjavu). Međutim, uložićemo razumne napore da obavestimo naše povezane kompanije o vašem zahtevu. Imajte na umu da ako ste se odjavili sa primanja marketinških informacija od nas i dalje vam možemo slati važne transakcijske i administrativne poruke sa kojih se ne možete odjaviti.

Kako možete pristupiti, izmeniti ili izbrisati svoje lične podatke

Ako biste želeli da pregledate, ispravite, ažurirate, ograničite ili izbrišete svoje lične podatke ili ako zatražite da dobijete elektronsku kopiju vaših ličnih podataka u svrhe njihovog prenosa u drugu kompaniju (u meri u kojoj su vam ova prava dopuštena merodavnim zakonom), molimo da nas kontaktirate sa svojim zahtevom putem elektronske pošte na [email protected]. Čim bude praktično i razumno moguće, odgovorićemo na vaš zahtev, a najkasnije jedan mesec od prijema zahteva. Ako neke okolnosti dovedu do toga da kasnimo sa slanjem odgovora, odmah ćemo vas obavestiti i navesti datum našeg odgovora.

PREKOGRANIČNI PRENOS

Vaši lični podaci se mogu čuvati i obraditi u bilo kojoj zemlji gde imamo prostorije ili pružaoce usluga ili korišćenjem naše Usluge ili kada nam date saglasnost (gde to zahteva zakon), vaši podaci se mogu prebaciti u zemlje izvan vaše zemlje boravka, uključujući Sjedinjene Države, koje mogu imati drugačija pravila zaštite podataka od pravila u vašoj zemlji. Ipak, postoje primerene ugovorne i druge mere zaštite ličnih podataka kada se prenose našim povezanim kompanijama ili trećim stranama u drugim zemljama.

Evropska komisija je prepoznala da neke zemlje van Evropskog ekonomskog prostora (EEA) pružaju adekvatne nivoe zaštite podataka u skladu sa standardima EEA (potpuna lista ovih zemalja je dostupna ovde. Za prenose iz EEA-a u zemlje koje Evropska komisija ne smatra adekvatnim, osigurali smo da su primenjene adekvatne mere, uključujući obezbeđivanje da primaoca obavezuju Standardne ugovorne klauzule EU radi zaštite vaših ličnih podataka. Kopiju ovih mera možete dobiti ako kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka u skladu sa odeljkom “Kontaktirajte nas” koji se nalazi u nastavku.

BEZBEDNOST

Nastojimo da koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere namenjene zaštiti ličnih podataka pod našom kontrolom. Nažalost, ne može se garantovati da je prenos podataka putem interneta ili sistem za čuvanje podataka 100% siguran. Ako imate razloga da verujete da vaša interakcija sa nama više nije sigurna (na primer, ako smatrate da je bezbednost bilo kog naloga koji imate kod nas ugrožena), odmah nas obavestite u skladu sa odeljkom “Kontaktirajte nas” koji se nalazi u nastavku.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Mi ćemo čuvati vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno, s obzirom na svrhu (ciljeve) u koju su pribavljeni. Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja uključuju: (i) koliko dugo imamo stalni odnos s vama i pružamo vam Uslugu; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; i (iii) da li je čuvanje preporučljivo s obzirom na naš pravni položaj (kao što je slučaj u vezi s važećim statutima o ograničenjima, parničnim ili regulatornim istragama).

SAJTOVI I USLUGE TREĆIH STRANA

Ova Usluga može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Ova Politika privatnosti se ne bavi i nismo odgovorni za privatnost, informacije ili postupke bilo koje treće strane, uključujući bilo koju treću stranu koja upravlja veb-sajtom ili mrežnom uslugom (uključujući, bez ograničenja, bilo koju aplikaciju) koja je dostupna putem ove Usluge ili na koju ova Usluga sadrži link. Ne znači da mi ili naše povezane kompanije podržavamo linkove na bilo koje takve sajtove ili imovinu na Usluzi ako su linkovi dostupni ili uvršćeni.

KONTAKTIRAJTE NAS

JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH, sa sedištem na adresi Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, je kompanija odgovorna za sakupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih podataka prema ovoj Politici privatnosti.

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte na [email protected] ili nam pišite na sledeću adresu:

JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH

Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug

Švicarska

Možete kontaktirati i našeg službenika za zaštitu podataka koji je odgovoran za vašu zemlju ili region, ako je primenljivo, na adresu [email protected]

PODNOŠENJE PRITUŽBE REGULATORNOM ORGANU

Pritužbu možete poslati nadzornom organu nadležnom za vašu zemlju ili region:

 • Za Evropski ekonomski prostor, kliknite ovde za informacije za kontakt tih organa.
 • Za Ujedinjeno Kraljevstvo, kontaktirajte kancelariju poverenika za informacije u UK na https://ico.org.uk/.

AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti. Bilo kakve izmene ove Politike privatnosti postaju važeće kada na Usluzi objavimo izmenjenu Politiku privatnosti. Korišćenjem Usluge nakon ovih izmena podrazumeva se da ste prihvatili izmenjenu Politiku privatnosti. Preporučujemo da redovno proveravate Politiku privatnosti kada posetite Uslugu. Ova politika je zadnji put ažurirana u 02.06.2023.